VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

                                                                              

 

1 / 2023     

From obstacles to opportunities: Enabligh ESG adoption in SMEs

Analýza úrovne finančného začlenenia v krainách Európskej 

Porovnanie modelov GARCH, GJR-GARCH, a E-GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu.

Risk tolerance and anchoring

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

      

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

       Historický kalendár

     
Ročník XX.        Číslo 131 od začiatku vydávania            Číslo 1/2023  vedeckého časopisu

Vychádza 4 krát ročne                                                                          Vyšlo v septembri 2023   

               

Vydávanie časopisu bolo z technických príčin dočasne pozastavené
 
 
BANKOVNÍCTVO
 
PRODUKTY FINANČNÉHO TRHU  
 
KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE         
 
VEREJNÉ FINANCIE
 
                           
 
 
 
 
 
Vydáva :      Derivat, s.r.o.
Nábrežie arm. gen.L.Svobodu 34, 811 02 Bratislava
tel.+21905628491,   fax  +421905244253,  e-mail : financnetrhy@derivat.sk
 
Stránka sa najlepšie zobrazí použitím prehliadača Google Chrome
 
 
Redakčná rada : 
 
Predseda : Ing. Boris Šturc, CSc., konateľ vydavateľa
Členovia redakčnej rady :
Prof.Ing. Eva Horvátová, CSc.,Katedra bankovníctva a medzinárodných financií 
 
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (KBaMF NHF)
PhDr. Ladislava Knihová, Ph.D., MBA, Vysoká škola finanční a správní, a.s.Praha
Ing. Ctibor Pilch, PhD., KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave,šéfredaktor časopisu

 
Redakcia:
Šéfredaktor : Ing.Ctibor Pilch, PhD. 
e-mail : finstar1000@gmail.com
 

 

 

             Časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )   ISSN 1336 - 5711  
             Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava